Upotreba Diabet 2 preparata u prevenciji arterioskleroze


Otkrića uzroka zbog kojih nastaju najrasprostranjenije bolesti savremenog sveta – arterioskleroza i Tip 2 dijabetes, omogućilo je da se pored efikasnijeg terapijskog delovanja osmisli i strategija kojom bi se prevenirao nastanak ovih bolesti i poremećaja.

U vezi sa tim postavljene su jasne smernice za strategiju i principe delovanja u zdravstvu. U tim nastojanjima dat je prioritet prevenciji u odnosu na dosadašnju praksu sa fokusom na lečenja već nastalih bolesti.

Pojavom preparata Diabet 2 sa već klinički dokazanim metaboličkim svojstvima i efektima, projektovana strategija PREVENCIJE može postati realnost. Ostvareni su svi potrebni preduslovi za to – metabolička efikasnost i nedostatak neželjnenih efekata.

Na potezu ste Vi, ako ste u svemu iznetom prepoznali neke upozoravajuće elemente iz aktuelnog zdravstvenog stanja, pogrešnog životnog stila ili upozoravajuće porodične istorije (nasleđa).

Da bi što slikovitije i jasnije pokazali moć i puteve kojima se to može ostvariti poslužićemo se šemama:Šematski prikaz kojim se na dobar način objašnjava zbog čega je arterioskleroza globalan problem savremenog čovečanstva (prava epidemija). Njenu bazu čine ljudi sa pogrešnim životnim stilom, stilom koji ne vidimo i ne osećamo, nismo ga svesni.

Sve to značajno pogoršava gojaznost, koju vidimo i osećamo, ali je najčešće relativizujemo, zavodljivim osećajem da nemamo tegobe ili da su nam aktuelni rezultati „normalni“. Nismo previše brižni čak i ako imamo porodičnu sklonost za bolesti srca ili dijabetes. Naše „normalne“ rezultate u dugom vremenskom periodu organizam brani viškovima insulina (HIPERINSULINIZAM) koji se vremenom počne oglašavati hipertenzijom, masnoćama u krvi ili povišenim glikemijama (dijabetes). To je utabana staza za nastanak ARTERIOSKLEROZE.

Prevencija Arterioskleroze


Dat je dobar šematski prikaz kojim se objašnjava mehanizam prevencije nastanka bolesti ali i uspešnijeg lečenja već nastalih poremećaja. Ukazuje se na jedinstvenu metaboličku osnovu odgovornu za nastanak Tip 2 diabetesa i arterioskleroze. Razliku koja opredeljuje nastanak i dalju evoluciju bolesti čini isključivo nasledna osnova.

Bitno je smanjiti početni metabolički poremećaj - INSULINSKU REZISTENCIJU, odnosno HIPERINSULINIZAM, što se može postići primenom Diabet 2 preparata! Normalizovanje ili ublažavanje metaboličkih posledica uzrokuje sprečavanja pojave Tip 2 diabetesa, a procesi arterioskleroze gube svoj potencijal nastanka i puteve komplikacija.