Upotreba Diabet 2 preparata u zaštitnoj funkciji jetre


Zaštita funkcionalnih kapaciteta jetre se postiže redovnom primenom Diabet 2!

Pokazalo se da su naši ispitanici, na startu, u okviru pune kliničke slike Metaboličkog sindroma, imali još i elemente oštećenja funkcije jetre – „masna jetra“, kao posledica poremećenog metabolizma masti. Njihove transaminaze su bile izmenjene.


Dobio se veoma dragocen podatak, visoke zdravstvene vrednosti. Takođe, po prvi put dokazan u ovom istraživanju.

Upečatljiv je efekat poboljšavanja. To je logično izraženije ako je startno stanje u većoj devijaciji od normale (patološki izmenjeno).

Treba zapaziti i da je kod opsega „normalnih vrednosti“ efekat poboljšavanja funkcionalnih sposobnosti - kretanje prema nižim vrednostima, jasan i upečatljiv.

INTERPRETACIJA: Suštinsko i stvarno smanjenje IR koje se odražava na kvalitet svih metaboličkih procesa organizma (optimalizuje ih i ubrzava), mora se odražavati pozitivno i na funkcionalno stanje jetre jer je njena uloga u svemu tome fundamentalna.