O kliničkom ispitivanju Diabet 2 Preparata


Diabet 2 je jedinstven, nov i originalan preparat, prirodnog porekla razvijen iz žitarica namenjenih ljudskoj ishrani, obogaćen vitaminima i metabolički aktivnim mineralima. Preparat je precizno klinički ispitan po metodologiji i protokolima koji se koriste u medicinskoj praksi za uvođenje i primenu novih lekovitih sredstava. Potpuno je neškodljiv za korisnika.

Dokazana je visoka metabolička efikasnost u uklanjanju ili značajnom ublažavanju svih metaboličkih poremećaja zbog kojih nastaju arterioskleroza i Tip 2 dijabetes, vodeći zdravstveni problemi savremenog sveta.


Efekti dokazani kroz istraživanja 1996-2012

 • Bitno je saznanje da raspolažemo sa preparatom visoke metaboličke efikasnosti (etiološki učinak), koji je veoma dostupan, jednostavan, prirodnog porekla i bez ikakvih štetnih posledica.
 • Može se primenjivati samostalno ili u kombinaciji sa postojećim lekovima čiji se efekat pojačava a doza smanjuje
 • Omugućava autentičnu farmakološku prevenciju za nastanak arterioskleroze i dijabetesa tipa 2
 • Ublažava metaboiličke posledice gojaznosti i olakšava gubitak kilograma
 • Metabolički efekti se približavaju onim iz primene fizičke aktivnosti (mogu se sinergistički potencirati)

 • Ispitao i preporučuje Prof. dr RADOSAV DRAGOJEVIĆ, endokrinolog  Dokaz kome se mora verovati - KLAMP METODA  Ono što je Magnetna rezonanca za dijagnostiku i najskrivenijih morfoloških promena u medicini, to je Klamp dijagnostika, za utvrđivanje stepena INSULINSKE REZISTENCIJE u Endokrinologiji (merilo preciznosti i pouzdanosti).

  DIJAGNOSTIKOVANA startno veoma izražena INSULINSKA REZISTENCIJA (od svega 2,21), izmerena ovim, maksimalno preciznim dijagnostičkim testom, na čak 16 ispitanika, poboljšala je svoje metaboličke procese, dovodeći ih blizu nivoa normalnosti. Najpreciznije, od 2,21 (crveni stubić), insulinska rezistencija je smanjena do 4,13 (zeleni stubić)!!! Potrebno je istaći da osobe bez IR imaju vrednost 5,0. Dakle, startno veoma izraženi stepen metaboličkog poremećaja-IR, značajno se poboljšao. Testiranje je izvedeno u uslovima strogo kontrolisanog kliničkog istraživanja. Ostvareni rezultat ima visoku zdravstvenu vrednost unikatnog kliničko-preventivnog potencijala, čiji je opšti medicinski značaj veoma teško sagledati i izmeriti.

  POJEDNOSTAVLJENO: pacijenti sa startno veoma izraženom insulinskom rezistencijom, za samo tri meseca primene Diabet 2 preparata (bez redukcije TM i primene fizičke aktivnosti) ostvarili su veoma bitan rezultat (normalno do 5,0).

  Još nije objavljen, publikovan ili proizveden preparat sa dokazanim sličnim svojstvima i zdravstvenim značajem koji je dostupan zdravstvenim organizacijama sveta (po našim saznanjima).

  Dakle, Diabet 2, snažno povećava efikasnost dejstva INSULINA (smanjuje Insulinsku rezistenciju). Efekat takvog učinka je značajno smanjenje koncetracije insulina u krvi. Tim putem organizam se štiti od štetnih viškova insulina, a rasterećeni pankreas od ubrzanog iscrpljivanja zbog pojačanog i iznuđenog rada.

  NOVI metabolički ambijent odlikuje ubrzano i optimalno korišćenje energije iz šećera i masti. Njihove koncentracije u krvi se smanjuju. Povećava se opšta funkcionalnost organizma, vitalnost, otpornost i perspektiva. Umanjuju se ili uklanjaju istovremeno svi poznati metabolički „faktori rizika“ pa i vrednosti povišenog krvnog pritiska.  Šematski prikaz:

  smanjenjem stepena insulinske rezistencije ili ukupnih koncetracija insulina u krvi, umanjuje se baza, potencijal i obim osnove („podvodne stene“), iz koje proizilaze, nadvodni „vidljivi“ dobro poznati „faktori rizika“. Time oni išćezavaju ili im se bitno umanjuje opšta zdravstvena štetnost.

  Zahvaljujući delovanju na osnovni uzrok (suštinu) Diabet 2 kao jedno sredstvo može ostvariti istovremeno više vrednih, povoljnih efekata što dovodi do uštede na lekovima, ali i doprineti umanjenju ili uklanjanju osnovne „baze“ koja je odgovorna za ugrožavanje zdravlja i nastanak bolesti.

  Po prvi put u medicinskoj praksi mogu se personalizovano, pravovremeno i efikasno, provoditi stručne, dokumentovane i efikasne preventivne mere.

  Prevenciju čine aktuelnim i nužnim dobro poznata stanja visoke zdravstvene ugroženosti nacije, masovno prisutna (epidemijski) pa i kod sve mlađih generacija.

  U dosadašnjoj praksi, evidentna stanja zdravstvene ugroženosti su samo „praćena“ uz opšte i načelne savete i mere. Srazmerno tome, većina pacijenata je lošije prihvatala zbog slabo motivišućeg potencijala. Rezultati toga su uzlazne linije u učestalosti, razboljevanju, umiranju i ukupnim troškovima lečenja, koje drastično pogađaju pojedince i naše društvo u celini.

  Sada se one, stručnim medicinskim rečnikom, mogu podvesti pod stanja i bolesti koje se suštinski mogu sprečiti!!! Samo od nas zavisi! Naučna rešenja problema su data. Posebno efikasna, ako ih kombinujemo sa fizičkim aktivnostima po izgrađenoj metodologiji, definisanoj kao LEK ZA 21. VEK. To je Diabet 2!


  Indirektni dokazi ostvarenog smanjenja Insulinske Rezistencije

  Kod svih 150 učesnika u izvedenom istraživanju (1996-2001) na Klinici za endokrinologiju VMA u Beogradu, Tip 2 dijabetičari koji za potrebe istraživanja nisu menjali svoj ranije usvojeni životni stil (ishranu i fizičku aktivnost) testirane su koncetracije INSULINA i od njega zavisnih metabolita.

  Rezultati svih izvedenih istraživanja, u cilju bolje prezentacije, prikazani su u formi preciznih dijagrama, sa izračunatim vrednostima statističke značajnosti (vrednuje se maksimalno precizno ostvareni značaj promene). To je model prikaza koji se primenjuje u stručnoj medicinskoj literaturi koja pretenduje na naučnu ozbiljnost, prihvatljvost i suštinski značaj.

  Prateći opsežni komentari grafički prikazanih rezultata dati su sa ciljem da se i manje medicinski obrazovani čitaoci mogu, na kompetentan i detaljan način informisati o zdravstvenoj suštini i značaju ostvarenih rezultata.

  Dokazano je bitno smanjenje količine insulina u cirkulaciji!  Grafički prikaz srednjih vrednosti insulinemija kod svih ispitanika (n=150), pre obroka i 2h nakon standarizovanog doručka (maksimalni odgovor).

  Jutarnje insulinemije, na gladno, pre terapije (crveni stubići) su povećane. Nalaz je u skladu sa startno prisutnom IR (hiperinsulinizam). Terapijom se praktično normalizuju (zeleni stubići) jutarnje insulinemije pre doručka.

  Stanje u koncentracijama insulina koje su provocirane obrocima pokazuju još izraženiji stepen funkcionalnog hiperinsulinizma: hipersekretorni odgovor nakon obroka što je inače osnovna odlika ovog disfunkcionalnog poremećaja (narušena regulacija). Šta se dešava sa ovim funkcionalnim poremećajem? Zeleni stubić (postprandijalno) pokazuje da pankreas posle burne provokacije obrokom nakon primene Diabet 2 reaguje sasvim drugačije. Smirenije i racionalnije sa skoro prepolovljenom količinom insulina, što samo po sebi znači ogroman zdravstveni dobitak.


  ZAVRŠNI EFEKTI ISPITIVANJA

  ORGANIZAM JE PREPOZNAO I PRIHVATIO SVE OSTVARENE, POJEDINAČNE METABOLIČKE EFEKTE!