Šta je Diabet 2 preparat

Diabet 2 je klinički precizno ispitan preparat lekovitog dejstva namenjen svim osobama koje boluju od arterioskleroze i dijabetesa tip 2. Koristi se takođe i u prevenciji ovih bolesti tako što efikasno deluje na uzroke koji dovode do njihovog nastanka.

Preparat je prirodnog porekla proizveden od žitarica namenjenih ljudskoj ishrani. Visoka metabolička efikasnost, dobra podnošljivost i odsustvo štetnih efekata dokazani su najstrožijim kliničkim ispitivanjima (KLAMP metodom).

Koje su glavne odlike Diabet 2?

Diabet 2 deluje na uzročnike nastanka arterioskleroze i dijabetesa tip 2, vodećih bolesti koje dovode do oboljenja, invalidnosti i smrtnosti u savremenom svetu.

Za razliku od drugih lekova i medicinskih preparata koji tretiraju posledice ovih bolesti, Diabet 2 efikasno deluje na sam njihov uzrok. Po tome je jedinstven na svetskom tržistu. Savremena medicina za sada ne raspolaže lekovima sličnih karakteristika i značaja.

Na Klinici za endokrinologiju VMA u periodu od 1996. do 2001. proveren je kvalitet lekovitih svojstava kroz testiranje metaboličkih efikasnosti preparata. Istraživanje je urađeno primenom najviših standarda kliničkih istraživanja za proveru kvaliteta lekovitih supstanci, takozvanom „KLAMP metodom“. Rezultati tih istraživanja pokazuju da Diabet 2 preparat ima izuzetna lekovita svojstva i da efikasno deluje kako na uzroke arterioskleroze, tako i na uzroke dijabetesa tip 2. Ova istraživanja imaju snagu medicinskih dokaza koje nije moguće, na stručnom planu osporavati ili relativizovati.

Dokazana je visoka metabolička efikasnost Diabet 2 preparata na osnovne poremećaje metabolizma.

Insulinska rezistencija je broj 1 uzrok poremećaja metabolizma koji dovodi do nastanka arterioskleroze i dijabetesa tip 2. Upotrebom Diabet 2 preparata insulin postaje efikasniji a metabolički procesi se ubrzavaju. Samim tim, organizam sa manje insulina postiže isti cilj: štiti arterije od oštećenja (arterioskleroza), a pankreas od daljeg i ubrzanog iscrpljivanja.

Medicinske prednosti Diabet 2 preparata su sledeće:

 • Primena efikasne, personalizovane prevencije svih stanja povećanog rizika za arteriosklerozu i dijabetes tip 2.
 • Efikasnije lečenje već nastalih bolesti i poremećaja.
 • Smanjivanje doze primenjivanih lekova što doprinosi umanjenju stepena rizika od njihovih neželjenih efekata.
 • Materijalne uštede.

Kako deluje Diabet 2?

Suštinskim delovanjem na insulinsku rezistenciju (blokadu), koja je u korenu svih zavisnih metaboličkih dešavanja, uzročnika u nastanku navedenih i teških bolesti, daju mu moć preveniranja, ali i efikasnog racionalnog lečenja. Po prvi put samo jednim preparatom, ostvarujmo široku lepezu, zdravstveno povoljnih efekata.

Jednostavno rečeno, Diabet 2 deluje na uzrok, uklanja ili ublažava sve brojne metaboličke i kliničke posledice bolesti. Trenutno se za svaku od tih bolesti koriste posebni usko specifični lekovi ili njihove kombinacije. Uprkos tome, tako ostvareni terapijski efekti su upitni. Suština je da Insulinska rezistencija kao glavni uzročnik metaboličkog poremećaja i navedenih bolesti, ostaje van terapijske kontrole. To se neće izmeniti uvećavanjem broja i asortimana dostupnih lekova. Mogućnosti efikasne prevencije ovih bolesti klasičnim lekovima su zbog toga sasvim isključene.

Koji su efekti korišćenja Diabet 2 preparata?

Dokazano je da se redovnom primenom Diabet 2 istovremeno ostvaruju svi ovi efekti:

 • Smanjenje Insulinske rezistencije, osnovnog uzroka za nastanak arterioskleroze (srčana slabost, infarkt, šlog, poremećaji cirkulacije i sl.).
 • Smanjuje se potrebna količina izlučenog insulina i povećava njegova efikasnost, odnosno sa manjim količinama insulina uspostavlja se metabolički optimum za sve okolnosti.
 • Poboljšava metabolizam šećera u organizmu, u aktivnostima i mirovanju.
 • Kod dijabetičara tip 2 smanjuje hiperglikemiju i stabilno poboljšava kvalitet glikoregulacije, bez mogućih hipoglikemija.
 • Ubrzava metabolizam masti, smanjuje trigliceride i holesterol uz povećavanje „dobrog holesterola“ odnosno zaštitnih HDL frakcija.
 • Štiti od arterioskleroze.
 • Doprinosi normalizaciji povišenog krvnog pritiska.
 • Štiti jetru od prekomernog gomilanja masti (masna jetra).
 • Utiče na smanjenje telesne težine ubrzavanjem metaboličkih procesa i boljom kontrolom apetita.
 • Proizvodi osećaj boljeg kvaliteta zdravlja, radne energije i ublažavanja tegoba.

Koje su indikacije za primenu Diabet 2?

Zbog načina delovanja i dokazane visoke efikasnosti može se primenjivati u terapiji:

 • Poremećaja metabolizma šećera kod dijabetesa tip 2.
 • Svih poremećaja metabolizma masti.
 • Povišenog krvnog pritiska, posebno kod gojaznih osoba i sa metaboličkim poremećajima.
 • Lečenja gojaznosti.
 • Prevencije kod porodičnih sklonosti ka kardiovaskularnim bolestima i dijabetesu tip 2.
 • Korigovanja metaboličkih posledica kod policističnih jajnika.
 • Umanjenja štetnih metaboličkih posledica nekretanja, pušenja i stresa.

Kakva su dosadašnja iskustva u korišćenju Diabet 2?

Svi korisnici Diabet 2 preparata imaju izuzetno pozitivno mišljenje o efektima terapije. Pacijenti ga rado uzimaju i preporučuju drugima. Cene merljive metaboličke efekte i izražen subjektivni osećaj uvećane sposobnosti, radne energije i ublažavanja tegoba. Visoko se ceni njegovo prirodno poreklo, bogat mineralni i vitaminski sastav, sa funkcionalno vrednim i delotvornim vlaknima. Raduje ih odsustvo neželjenih reakcija i štetnih efekata.

Kod obolelih od dijabetesa tip 2 postiže se značajno i stabilnije poboljšavanje glikoregulacije, uz korigovanje pratećih poremećaja metabolizma masti. Ostvaruju se i značajni efekti na regulisanju povišenog krvnog pritiska. Kod gojaznih se umanjuje i bolje kontroliše osećaj apetita, uz ubrzavanje metabolizma. Olakšano se gube kilogrami. Efekti su stabilniji i trajni.


Ispitao i preporučuje,

Prof. dr Radosav Dragojević, endokrinolog